www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobus

Turistické autobusy s přepravou kol v Krkonoších zahájí provoz 28. května 2022
Pro snazší zvládnutí horského terénu křižují region Krkonošské cyklobusy, resp. turistické
autobusy s přepravou kol v Krkonoších, a otevírají tak širší možnost, jak si užít cykloturistiku
v horských partiích, s využitím lanových drah, které vyvezou až na vrcholy hor. Cyklobusy
přepravují cykloturisty, kola i pěší. Jejich pravidelné linky projíždí Krkonoše tam a zpět a na
ně navazují další spoje. Provoz ukončí 29. 9. 2022.

Časy příjezdů a odjezdů cyklobusů vychází z jízdních řádů. Stává se však, že při větším počtu                                                                                                                                                                      cyklistů trvá nakládání kol déle, a tak se odjezd ze zastávky pozdrží.                                                                                                                                                                                                            Autobusy na přestupových místech na sebe čekají. Cyklobusy přepravují elektrokola
po odmontování baterie. Kolo musí cyklista naložit sám. Podrobnosti a jízdní řády získáte
v krkonošských turistických informačních centrech a na:                                                                                                                                                                                                            www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobus


Krkonoše ze sedla kola
Přestože jsou nejvyšší české hory členité, cykloturistika tu má zelenou. Území včetně podhůří
je protkáno cca 900 km cyklotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak
pro rodinnou rekreační jízdu. Právě cyklotrasy vedoucí do podhůří, mimo hřebenové části
Krkonošského národního parku, nabídnou nádherné rozhledy na panorama Krkonoš.
Prohlédnete podkrkonošské roubenky, malebné vesničky a tichá zákoutí. Čekají na vaši
návštěvu prožitou „ze sedla kola“.

Krkonoše – svazek měst a obcí
oblastní destinační společnost
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 701 57 898
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.​​​
Turismus: www.krkonose.eu
DMO: www.svazek.krkonose.eu

@Krkonoše.eu @krkonoseeu @krkonose_eu
Kde se inspirovat
Nejezděte na kole do kopce, využijte a lanovky. Téměř pět desítek tipů na cyklovýlety
představuje web: https://www.krkonose.eu/doporucene-cyklovylety
Dále napoví krátká videa zveřejněná na youtube „Krkonoše Svazek“. A také brožurka s
popsanými cyklovýlety, s mapkami, výškovými profily, značením, seznamem lanovek s
letním provozem i kontakty na pomoc v nouzi, s QR kódy, odkazujícími na www.mapy.cz,
získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.

„Z mého pohledu je fajn, že i přes různé změny politické garnitury na krajích, přes nedostatek
financí, se Destinační společnosti Svazek Krkonoše, daří projekt Krkonošských cyklobusů
trvale držet. Uvědomujeme si, že nejvyšší české hory nejsou prioritně cyklistickou destinací,
přesto tu cyklobusy hrají významnou roli. Svědčí o tom počty přepravených kol i osob, mezi
nimiž jsou výrazné počty místních lidí, kteří linky využívají. Přestože jsou tato čísla závislá i
na počtu turistů, momentální situaci, počasí apod., provoz je stabilizován a má podporu obou
krajů, které jsou objednatelem dopravy a cyklobusy spolufinancují. Svazek Krkonoše
přesvědčil, že umí propagovat a organizovat tak, aby byly cyklobusy hojně užívány,“ uvedl
Jan Sobotka, předseda Destinační společnosti Svazek Krkonoše.