V letošním roce Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo kapličku za kulturní památku!

V období letních prázdnin proběhla oprava celého oplocení zkušenými restaurátory, zvelebení jejího okolí a vnitřních prostor mnoha dobrovolníky, a také za finanční pomoci dárců, kterým není osud kaple lhostejný.

Proto se toto setkání uskuteční jako poděkování výše jmenovaným, upozornění veřejnosti na současný stav kaple a nutnosti pokračovat v její rekonstrukci. 

Odpolední program dne 02.10. 2021 v 16.00 hodin zahájí významný historik západních Krkonoš a bývalý ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici pan PaedDr. Jan Luštinec.

Následně bude navazovat malé občerstvení s neformální diskuzí všech zúčastněných.

K přátelskému posezení nebude chybět kytara a zpěv. Dospělí návštěvníci dostanou první zlatavý mok zdarma.