harrachovske rybnicky

V sobotu 11. července 2020 Harrachov slavnostně otevřel revitalizované Rybníčky v Anenském údolí. Jejich historie sahá až k hraběti Harrachovi. Harrachov tak získal novou odpočinkovou zónu i nové prvky, které budou zadržovat vodu v krajině.

Rybníčky se nachází v Anenském údolí na naučné stezce Rybárna. Založil je hrabě Harrach v roce 1873 za účelem chovu pstruhů, který se provozoval až do r. 1933, kdy rybárna vyhořela. Dnes z celé kaskády původních rybníčků zbyl jediný.

Součástí revitalizace bylo napojení dvou nově vybudovaných rybníčků na jeden stávajíci. Vzhledem k výstavbě v Anenském údolí již nebylo možné využít historického přítoku z Bílé vody, a tak projektant přistoupil k využití přírodního pramene přímo v prostoru Rybníčků.