Mix 4 tablespoons. l. lanolin and 4c. l. sunflower oil, heat, and slowly warmed to meet rosewater. Add 1 tbsp. l. camphor oil, add 2 tbsp. l. Vaseline. This mixture is very useful for diseases of the upper respiratory tract and the overall softening kozhi.Uzhin: 200 grams of lean beef, barbecue sauce, salad 150g of fresh yogurt, mint tea without sugar. B: 200 ml of yoghurt. Cotton (cottontop) honey has a distinctive flavor and sweet taste, it is very light in color, and after crystallization becomes coarse white helpful viagra professional hints mass. More positive effects on health, you should start an intermittent short stay in the steam bath and the usual, short breaks to rest. Very good use of steam brush procedures collected from various species of trees, vegetables dense leaves.Grapes, glass, apple juice or cranberry needs twice a day provides the body with potassium in the desired shape. If you drink during a meal with a glass of cranberry or grape juice, you will notice that after eating the reaction of uric acid will be instead of alkaline.

Harrachov Card - Skoč si pro víc / Jump for more

Jak funguje Harrachov Card

Ihned po obdržení HARRACHOV CARD můžete začít čerpat slevy a výhody, a to prokázáním se touto kartou u jednotlivých poskytovatelů slev a výhod, kteří jsou do systému HARRACHOV CARD zapojeni.

Pro Vaši snadnější orientaci je samolepkou HARRACHOV CARD označen:

  1. Ubytovatel, u kterého lze HARRACHOV CARD získat zdarma,
  2. Prodejní místo, kde lze HARRACHOV CARD zakoupit,
  3. Poskytovatel slevy, u kterého lze po předložení HARRACHOV CARD získat slevu na služby, prodávané zboží, vstupné atd.

Aktualizovaný seznam a rozsah poskytovaných služeb a výhod, který je odlišný pro HARRACHOV CARD - KARTU HOSTA a HARRACHOV CARD - KARTU PLACENOU, je k dispozici v sekci "Kde získáte výhody" a na všech výdejních / prodejních místech, kde lze HARRACHOV CARD získat.

V případě ztráty HARRACHOV CARD kontaktujte konkrétní místo, kde byla Vaše karta vydána. Po prokázání Vaší totožnosti bude Vaše původní karta zablokována a vydána karta nová, na kterou budou převedeny i informace o dosud čerpaných slevách a výhodách.

HARRACHOV CARD je nepřenosná. Žadatel o vydání a následně i držitel této karty jsou povinni prokázat na požádání svoji totožnost na výdejních / prodejních místech i u poskytovatelů slev a výhod.
Podrobné smluvní podmínky k získání a využívání HARRACHOV CARD jsou k dispozici zde...

Harrachov Card

harrachov-cardHARRACHOV CARD je věrnostní karta pro Vás - návštěvníky Harrachova, díky které můžete získat slevy na služby i další výhody. Kartu můžete získat zdarma při ubytování v hotelu či pensionu zapojeném do systému HARRACHOV CARD, nebo si kartu koupit na vybraných místech.
Po ukončení platnosti se karta nevrací a zůstává Vám jako vzpomínka na příjemně strávenou dovolenou v Harrachově.

www.harrachovcard.cz