Všechny typy HARRACHOV CARD můžete obdržet buď elektronickou cestou, nebo fyzicky jako kartičku při ubytování v Harrachově, nebo od marketingového partnera Sdružení. Jestliže obdržíte kartu elektronickou cestou můžete si ji vytisknout, nebo se prokazovat jejím znázorněním přímo na telefonu. V termínu platnosti Harrachov Card můžete čerpat slevy a výhody, a to prokázáním se touto kartou u jednotlivých poskytovatelů slev a výhod, kteří jsou do systému Harrachov Card zapojeni.

 

 samolepka

Touto samolepkou jsou v Harrachově označeni:

  1. ubytovatelé, u kterých lze modrou Harrachov Card získat zdarma,
  2. prodejní místa, kde lze Harrachov Card zakoupit,
  3. poskytovatelé slev, u kterých lze po předložení Harrachov Card získat slevu na služby, prodávané zboží, vstupné atd.

 

 

Harrachov me lákáAktualizovaný seznam a rozsah poskytovaných služeb a výhod, který je odlišný pro Harrachov Card – MODROU KARTU HOSTA, Harrachov Card – ZELENOU KARTU HOSTA, Harrachov Card – ZLATOU KARTU PLACENOU A Harrachov Card – ZLATOU KARTU MARKETINGOVOU je k dispozici v sekci "Slevy" a v letáku na všech výdejních / prodejních místech, kde lze HARRACHOV CARD získat.

V případě ztráty Harrachov Card kontaktujte konkrétní místo, kde byla Vaše karta vydána. Po prokázání Vaší totožnosti bude Vaše původní karta zablokována a vydána karta nová, na kterou budou převedeny i informace o dosud čerpaných slevách a výhodách.

Harrachov Card je nepřenosná. Žadatel o vydání a následně i držitel této karty jsou povinni prokázat na požádání svoji totožnost na výdejních, prodejních místech i u poskytovatele slev a výhod. Podrobné smluvní podmínky k získání a využívání HARRACHOV CARD jsou k dispozici zde.:

PŘIHLÁŠKA do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově - SCRH
Stanovy SCRH
Všeobecné smluvní podmínky pro akceptační místa
Všeobecné smluvní podmínky