www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobus

Turistické autobusy s přepravou kol v Krkonoších zahájí provoz 28. května 2022
Pro snazší zvládnutí horského terénu křižují region Krkonošské cyklobusy, resp. turistické
autobusy s přepravou kol v Krkonoších, a otevírají tak širší možnost, jak si užít cykloturistiku
v horských partiích, s využitím lanových drah, které vyvezou až na vrcholy hor. Cyklobusy
přepravují cykloturisty, kola i pěší. Jejich pravidelné linky projíždí Krkonoše tam a zpět a na
ně navazují další spoje. Provoz ukončí 29. 9. 2022.

Časy příjezdů a odjezdů cyklobusů vychází z jízdních řádů. Stává se však, že při větším počtu                                                                                                                                                                      cyklistů trvá nakládání kol déle, a tak se odjezd ze zastávky pozdrží.                                                                                                                                                                                                            Autobusy na přestupových místech na sebe čekají. Cyklobusy přepravují elektrokola
po odmontování baterie. Kolo musí cyklista naložit sám. Podrobnosti a jízdní řády získáte
v krkonošských turistických informačních centrech a na:                                                                                                                                                                                                            www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobus


Krkonoše ze sedla kola
Přestože jsou nejvyšší české hory členité, cykloturistika tu má zelenou. Území včetně podhůří
je protkáno cca 900 km cyklotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak
pro rodinnou rekreační jízdu. Právě cyklotrasy vedoucí do podhůří, mimo hřebenové části
Krkonošského národního parku, nabídnou nádherné rozhledy na panorama Krkonoš.
Prohlédnete podkrkonošské roubenky, malebné vesničky a tichá zákoutí. Čekají na vaši
návštěvu prožitou „ze sedla kola“.

Krkonoše – svazek měst a obcí
oblastní destinační společnost
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 701 57 898
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.​​​
Turismus: www.krkonose.eu
DMO: www.svazek.krkonose.eu

@Krkonoše.eu @krkonoseeu @krkonose_eu
Kde se inspirovat
Nejezděte na kole do kopce, využijte a lanovky. Téměř pět desítek tipů na cyklovýlety
představuje web: https://www.krkonose.eu/doporucene-cyklovylety
Dále napoví krátká videa zveřejněná na youtube „Krkonoše Svazek“. A také brožurka s
popsanými cyklovýlety, s mapkami, výškovými profily, značením, seznamem lanovek s
letním provozem i kontakty na pomoc v nouzi, s QR kódy, odkazujícími na www.mapy.cz,
získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.

„Z mého pohledu je fajn, že i přes různé změny politické garnitury na krajích, přes nedostatek
financí, se Destinační společnosti Svazek Krkonoše, daří projekt Krkonošských cyklobusů
trvale držet. Uvědomujeme si, že nejvyšší české hory nejsou prioritně cyklistickou destinací,
přesto tu cyklobusy hrají významnou roli. Svědčí o tom počty přepravených kol i osob, mezi
nimiž jsou výrazné počty místních lidí, kteří linky využívají. Přestože jsou tato čísla závislá i
na počtu turistů, momentální situaci, počasí apod., provoz je stabilizován a má podporu obou
krajů, které jsou objednatelem dopravy a cyklobusy spolufinancují. Svazek Krkonoše
přesvědčil, že umí propagovat a organizovat tak, aby byly cyklobusy hojně užívány,“ uvedl
Jan Sobotka, předseda Destinační společnosti Svazek Krkonoše.

logo Jeeplogo Region touristlogo Kudy z nudylogo KRNAPlogo Sportovní areál Harrachov

Cookies

In order to provide you with the best possible browsing experience, we would like to ask you for your consent to the use of individual data for us and our partners.
We will treat your data responsibly. Click OK to give your consent.

Disagree

Settings

Below you can choose what types of cookies we can process.

Technical Cookies

Technical cookies are essential for the proper functioning of this website and therefore cannot be turned off.
Show more infoWithout this type of cookies, the website would not be able to be used correctly. These are mainly auxiliary values ​​showing your choices, settings and display of individual elements.
Hide more info

Analytic cookies

Analytical cookies help us constantly improve.
Show more infoThis types of cookies are used, for example, to analyze visits, website performance or advertising campaigns. We are not able to associate the data with a specific user and are therefore processed in bulk at the general statistics level.
Hide more info

Marketing Cookies

We and our partners use marketing cookies to offer you relevant content.
Show more infoWe can use marketing cookies to provide you with a relevant offers. If you do not allow this type of cookie, you will only see general advertising messages without personalization.
Hide more info